Všeobecné podmienky

ZLOŽENIE VŠEOBECNÝCH PODMIENOK PRE TENTO INTERNETOVÝ OBCHOD

Vlastný názov internetovej domény: www.els.sk

Obchodný názov podľa živnostenského oprávnenia: Zlatníctvo/klenotníctvo

Predmet podnikania: Výroba zlatých a strieborných šperkov

Tento internetový obchod sa riadi všeobecnými pravidlami:

1. Živnostenským  zákonom /táto výroba je registrovaná pod Živnostenským oprávnením na území SR/

2. Obchodným zákonom /obchodné podmienky pre objednávky, záruku, reklamácie/

3. Puncovým zákonom pre drahé kovy  v SR  v rámci EU/tento internetový obchod je registrovaný pod dohľadom PU Košice/

4. Občianskeho zákonníka

Autorizované stránky. Obsah stránok podlieha autorskému právu Zlatnictva ELS, kopirovanie šperkov alebo akéhokolvek obsahu stránok bez písomného súhlasu majitela nie je povolená.